fokklein

 

Fumus is het tijdschrift van de Stichting Focquenbroch. Het is jaarlijks verschenen van 2003 tot em met 2017 en bevat studies, tekstedities en mededelingen. Het heeft ISSN 1567-2964

U kunt het tijdschrift hier gratis downloaden.


pdf_icon Fumus 15 (2017):

 • Elly Groenenboom-Draai: "Opheffing Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch."
 • Jan Helwig: "In memoriam Karel Bostoen."
 • Geertje Wilmsen: "De ernstige humorist: het posture van Willem Godschalk van Focquenbroch."
 • Frans Koopman en Frans Wetzels: "Zijn er nog vragen? Een speurtocht in de archieven van de Oude West-Indische Compagnie."
 • Herman Hermans: "Herderszangen en disputaties."
 • Wim van Trigt: "Quelques poèmes de Guill. Godschalcus à Focquenbourg."
 • Frans Koopman: "Caronje."
 • Ton Broos: "E.M. Beekman en W.G. van Focquenbroch."
 • Jan Helwig: "Brief van Van Oorschot gezocht."

pdf_icon Fumus 14 (2016):

 • Frans Koopman: "Focquenbroch op Sypesteyn."
 • Bas de Ligt: "Focquenbroch en Sypesteyn"
 • Karel Bostoen: "In den vreemde telt uiteindelijk alleen vriendschap, Focquenbroch en de liefde."
 • Peter Kroone: "Nooyt vond ick ligt so Beminden Vriend, Een bijdrage aan het album amicorum van Clement van Sorgen."
 • Frans Wetzels: "Even rusten op een goddelijke berg"
 • Paul Vincent en Elly Groenenboom-Draai: "Love in the Madhouse: Cupid’s Prologue, Vertaling van Cupido’s ‘Voor-Reeden’ bij Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys."
 • Jan Buijsse: "Gaan waar Focquenbrochs woorden gaan, Vier teksten van W.G. van Focquenbroch in een schoolbloemlezing."
 • Frans Wetzels: "Met Delpher op zoek naar Focquenbroch."
 • "Signaleringen"

pdf_icon Fumus 13 (2015):

 • Frans Wetzels: Willem van Focquenbroch als factor van de Amsterdamse rederijkerskamer ‘bij de wijngaarden’."
 • Karel Bostoen en Elly Groenenboom-Draai: "Liefde in het Lazarushuis. Hertaling van het vierde en vijfde bedrijf."
 • Karel Bostoen: "Het Hospital dels Folls te Valencia, revisited."
 • Bauke Hekman: "Een stand van zaken: Johannes van den Bergh (1640-1690), leven en werk."
 • Elly Groenenboom-Draai: "‘Ghy Pyramiden, en gy oude Wonderheên!’ in het Duits vertaald."
 • Hans Verstraate: "Kluchtige kwakzalverij."
 • Jan Helwig: "Nieuw licht op oude drukken. Marja Geesink over de herdrukken van de Min in’t Lazarus-huys."

pdf_icon Fumus 12 (2014):

 • Karel Bostoen en Marleen Willebrands: "Fraai koekebakkerswerk. 'Oogzienlyke' koek in het Amsterdam van Focquenbroch."
 • Karel Bostoen: "Liefde in het Lazarushuis. Hertaling van het tweede en derde bedrijf."
 • Frans Wetzels: "Anachronismen in de AEneas-bewerking van Focquenbroch en Ulaeus."
 • Gerard Schelvis: "De Min als musical. Terugblik op een schoolproductie."
 • Niels Verwers: "Zicht op het Hospital dels Folls te Valencia. Een vluchtige impressie van het
  gekkenhuis."
 • Elly Groenenboom-Draai: "Signaleringen Willem Godschalck van Focquenbroch 2013-2014."
 • Erratum bij Langendijks De Eneas van Virgilius in zyn Zondags Pak

pdf_icon Fumus 11 (2013):

 • Karel Bostoen: "W.G. van Focquenbroch. ‘Liefde in het Lazarushuis.’ Een hertaling."
 • Bauke Hekman: "Een drukker aan de drank. De neergang van Johannes van den Bergh, drukker-boekverkoper te Amsterdam"
 • Frans Wetzels: "De Eneas van Virgilius in zyn Zondags Pak. Pieter Langendijk prijst de boertige Focquenbroch."
 • Peter Altena: "‘Nogthans hedendaagsch weinig geacht’. Johann Grabner over Focquenbroch in 1792."
 • Elly Groenenboom-Draai: "Signaleringen Willem Godschalck van Focquenbroch 2012-2013."

pdf_icon Fumus 10 (2012):

 • Ton Harmsen: "Is er een dokter in de zaal? Asselijn verziekt Focquenbroch."
 • Sophie Reinders & Frans Wetzels: "Min in't Lazarus-huys en Die Liebe im Narrenhaus. Een vergelijking tussen Focquenbrochs toneelstuk en Gottlieb Stephanies libretto."
 • Karel Bostoen: "Liefde in het gekkenhuis. Over Los locos de Valencia van Lope de Vega."
 • "Dichterlijk talent gevonden! ‘Op Amsterdam’ in hertaling."

pdf_icon Fumus 9 (2011):

 • Elly Groenenboom-Draai: "Dichterlijk talent gezocht!"
 • Rietje van Vliet: "‘Voórpruiksche wawelary’. De waardering van Multatuli voor Focquenbroch en de zeventiende-eeuwse literatuur."
 • Bauke Hekman en Bas de Ligt: "De inventaris van de boedel in het woonhuis van Focquenbrochs vader (1649)"
 • Karel Bostoen: "De noodgreep van een uitgever: de heer P.H. in Focquenbrochs Min in’t Lazarus-huys."
 • Frans Wetzels: "Focquenbroch en het leugengedicht Japanse droom."
 • Marja Geesink en Anna de Haas: "De opvoeringen van de Min in't Lazarus-huys, 1683-1821: een overzicht."

pdf_icon Fumus 8 (2010):

 • Marja Geesink: "De wonderlijke omzwervingen van Alerame en Adelasia."
 • Karel Bostoen: "Ingebeelde dingen: Ludolph Gockinga, navolger van Focquenbroch."
 • Frans Wetzels": "Wie introduceerde het burleske genre in de Nederlanden? Le Plat of Focquenbroch?"
 • Karel Bostoen: "Joncker Pover, alias Jonker zonder Broek. Russische vertalingen van Focquenbroch."
 • Frans Wetzels: "Signalering: Focquenbroch in Het Pantheon van het Letterkundig Museum."
 • Frans Wetzels: "Signalering: Een videocollege over Focquenbroch en de Herders-sangen van Vergilius."

pdf_icon Fumus 7 (2009):

 • André Hanou: "Eros en goocheltrucs."
 • Bas deLigt: "Salve Amice."
 • Elly Groenenboom-Draai: "Met de moed der wanhoop. Focquenbrochs overpeinzingen in een kano."
 • Margot Kalse: "De pijn van Focq."
 • Natascha Veldhorst: "Vergilius' Bucolica op muziek: Focquenbroch en de Hollandse liedcultuur."
 • Rietje van Vliet: "Lauwerkrans voor Johannes van Bersingen."
 • Roland de Bonth: Van valken en velden. Focquenbrochs Hymens Bruylofts-toorts."
 • Theo van der Heijden: Liefdes liederlijke list. Enkele overwegingen bij Focquenbrochs Sonnet."
 • Roelof van Gelder: "Nieuws uit Alkmaar. Een brief van Johannes Ulaeus uit het Rampjaar."
 • Marja Geesink: "Ulaeus en Arnoldus Bornius.Aanvulling op de bibliografie van Johannes Ulaeus."

pdf_icon Fumus 6 (2008):

 • Karel Bostoen: "Over de editeur van Focquenbrochs Min in 't Lazarus-huys (1674)."
 • Jan Helwig: "'Er is werk aan de winkel en het is werk dat mij aanspreekt.' Een interview met Bas de Ligt."
 • Marja Geesink: "Signalering: B. de Ligt:'Een paar bijzonderheden over de eerste 'Heer van Sypesteyn', Cornelis Ascanius (1638-1673).'"
 • Frans Wetzels: "De muzen missen Focquenbroch. Een vergelijkende bespreking van de literatuurgeschiedenis van Porteman & Smits-Veldt."
 • Karel Bostoen: "Labadie, Van Vrijberghe en Van Sypesteyn."
 • Karel Bostoen: "In memoriam Monty Beekman (25 september 1939-5 november 2008)."

pdf_icon Fumus 5 (2007):

 • Karel Bostoen: "Opgewekte berichten uit het droevig Morenland: Afrika en de Afrikanen in de Afrikaense-Brieven (1668-1670) van Focquenbroch."
 • René van Stipriaan: "De mythe van de miskenning of de grillige roem van Willem Godschalck van Focquenbroch."
 • Frans Wetzels: "Signalering: Focquenbrochs Kwakzalver in een modern jasje."

pdf_icon Fumus 4 (2006):

 • Bauke Hekman: "De bijdragen van Willem Godschalck van Focquenbroch en Jan Neuyen aan het album amicorum van Jacob Heyblocq"
 • Frans Wetzels: "Liefde maakt jaloers. Hoe vrij vertaalde Focquenbroch de Sganarelle van Molière?"
 • Bauke Hekman: "Bijzondere betrekkingen tussen Willem Godschalck van Focquenbroch, Jan Neuyen, Arnold Moonen en Joannes van den Bergh."
 • Karel Bostoen: "Gedrukt te Koningsbergen, Franse complimenten, prijsboeken en vijfmaal Focquenbroch. Nederlandse curiosa in de Russische Nationale Bibliotheek te Sint-Petersburg."

pdf_icon Fumus 3 (2005):

 • Jan Helwig: "Plato of Pluto? De zeventiende-eeuwse edities van Focquenbrochs werken."
 • Karel Bostoen: "Mogelijk een vroom gelaat en een vroom gewaad, maar beslist on-vrome praat: de aankomend predikant Johannes Ulaeus in zijn Alkmaars 'Collegij'."
 • Frans Wetzels: "Focquenbrochs Kwakzalver in Leiden tijdens het Rembrandtfestival."

pdf_icon Fumus 2 (2004):

 • Hans te Slaa: "Drs. C.J. Kuik: 'Het burleske van Focquenbroch vond ik het interessantst. (..) Die wonderlijke oneerbiedigheid.'"
 • Jan Helwig en Paul Stolwijk: "Focquenbrochs Greatests hits."
 • Karel Bostoen: "Focquenbrochs kritiek op Amsterdam: populair en onbegrepen."

pdf_icon Fumus 1 (2003):

 • Henk Jan de Jonge:"Willem Godschalck à Focquenbourg (Focquenbroch). Student theologie te Leiden en bursaal in het Collège Wallon (ca. 1658-1661)"
 • Karel Bostoen: "Van rondeel naar verdubbeld rondeel. Opmerkingen naar aanleiding van Focquenbrochs ‘lichtvaerdige Clorimene’"