fokklein

 

Op 15 december is Karel Bostoen overleden. Hij was ernstig ziek. Zijn overlijden is een groot verlies voor de Stichting Focquenbroch, maar ook voor mij persoonlijk.
Karel heeft mij in mijn studietijd als docent de liefde voor de historische letterkunde bijgebracht en mij ook in contact gebracht met het werk van Focquenbroch. De contacten bleven ook na mijn studie warm en op 20 december 2000 hebben wij samen de Stichting Focquenbroch opgericht.
Karel is tien jaar voorzitter geweest en tot zijn overlijden bestuurslid. Het was het idee van Karel om periodiek een blad uit te brengen. De titel had hij ook al bedacht: Fumus. Het is met name dit blad, waarvan hij de motor en het geweten was, dat de Stichting op de kaart heeft gezet en de Focquenbrochstudie vooruit heeft geholpen. Tijdens zijn ziekte merkten wij al hoe zeer wij hem zouden missen in de redactie.
Zijn afscheid is nu definitief geworden. Wij zullen verder moeten zonder de enthousiaste erudiete inbreng van Karel en zonder zijn Horatiaanse gevoel voor humor. Dat zal zwaar zijn.

Jan Helwig
voorzitter Stichting Focquenbroch
mede namens het bestuur