fokklein

 

Vanaf nu zijn alle afleveringen van Fumus, het tijdschrift van de opgeheven Stichting Focquenbroch, te vinden in de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren). Daar is de voormalig redactie en het voormalige bestuur heel blij mee. En wij hopen de lezers ook.

Door deze opname in de DBNL blijven de afleveringen Fumus professioneel bewaard en zijn ze makkelijk toegankelijk voor alle belangstellenden. Wij danken een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt en in het bijzonder Lia van Gemert, die als pleitbezorger de opname in gang heeft gezet.

Hiermee vervalt tevens de noodzaak deze website te onderhouden. Per 1 januari 2024 zal deze worden opgeheven.