fokklein

 

De stichting Willem Godschalck van Focquenbroch is opgericht op twintig december tweeduizend en op één november 2017 ontbonden.

De stichting stelde zich ten doel:
* het bevorderen en faciliteren van onderzoek naar het leven en werk van de dichter Willem Godschalck van Focquenbroch (geboren zestienhonderdveertig (1640), overleden circa zestienhonderd zeventig (1670)) en het leven en werk van personen die in relatie staan tot de genoemde auteur;
* het publiceren en onder de aandacht brengen van het werk van Van Focquenbroch;
* en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting trachtte haar doel onder meer te verwezenlijken door
* het stimuleren van onderzoekers, door hen moreel en materieel te ondersteunen;
* het inrichten en onderhouden van een (digitaal) expertisecentrum;
* het bekostigen en subsidiëren van uitgaven van studies en tekstedities;
* het organiseren van bijeenkomsten;
* het opstellen en verspreiden van een nieuwsbrief;
* alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.